paravan logo biele

Kategórie

Výkonnostný marketing: čo to je a ako pomocou neho zarobiť

Publikované November 10th, 2014

Performance marketing tvorí gro našich služieb. Čo to znamená?
Jeho úlohou je zlepšovať merateľné výsledky firmy v online prostredí – na rozdiel od tradičného nákupu médií, kedy sa môžeme zameriavať na mäkké metriky ako napríklad znalosť značky.

Aké problémy rieši výkonnostný marketing?

Rieši zlepšenie tvrdých metrík – to sú také, ktoré môžete zmerať a vyhodnotiť napriamo. Teda počty návštev, nákupov, kliknutí, konverzií…

Konverziou môže byť akákoľvek akcia užívateľa na webe klienta. Zďaleka to nemusí byť iba nákup. Vaším cieľom môže byť napríklad registrácia návštevníka, stiahnutie súboru či zanechanie kontaktných údajov. Môžete tak významne rozšíriť bázu svojich zákazníkov či odberateľov.

Výkonnostný marketing má rôzne formy

V Paravane riešime prevažne: — Reklamu na Googli, Reklamu na Facebooku, v systéme Etarget a v systéme Sklik — mobilný marketing — Remarketingové kampane

Ako sa nakupuje priestor pri výkonnostnom marketingu?

Celý online marketingový biznis sa posúva k proklientským metódam nákupu. Kedysi bolo štandardom nakupovať iba impresie. Platili ste teda CPM – cenu za tisíc zobrazení. Samozrejme, bolo takmer nemožné zistiť či naozaj užívateľ videl vašu reklamu, pretože impresiou sa rozumelo načítanie banneru. Dnes už vieme zistiť, či sa užívateľ preskroloval až k vašej reklame.

Z pohľadu klienta je model CPC – cena za klik na reklamu – omnoho efektívnejší, pretože platí za reklamu až vtedy, keď splnila svoj účel – dostala užívateľa na stránku. Agentúra je tak zároveň motivovaná prinášať riešenia, ktoré maximalizujú výkon.

Model CPA – cena za akciu – je ešte o krok ďalej. Akciou je zadefinovaná konverzia – vyplnenie kontaktného formulára či registrácia do newslettra. Klient tak platí priamo za plnenie cieľov.

Výkonnostný marketing sa prekrýva s mediálnym marketingom, pretože obe odvetvia súvisia s umiestňovaním reklamy na internete. Nákup médií je vo všeobecnosti drahšia záležitosť ako výkonnostné kampane, pretože nakupovať priestor na veľkých stránkach je drahé.

Rozdiel je hlavne v tom, že pri nákupe médií môžete sledovať úplne iné ciele – napríklad zmenu pozicioningu či posilnenie značky a jej znalosti. Pri výkonnosti si nakupujete — doslova — marketingový výkon. A jeho úlohou je vám zarábať peniaze ☺

Autor:

Malá agentúra s veľkým cieľom: Dôsledne sa postarať o každého klienta.

viac od autora