paravan logo biele

Kategórie

Správne používanie UTM tagov pre Google Analytics

Publikované May 24th, 2016

Používate pri kampaniach UTM tagy? Tagujete svoje kampane a nevyznáte sa vo výsledkoch? Chýba vám v tagovaní systém? Tagujú vo vašej firme kampane rôzni ľudia inak? Zistite ako tagovať kampane, aby ste sa vyznali vo výsledkoch.

Čo sú to UTM tagy?

UTM tagy sú parametre, ktoré sa pridávajú za URL cieľovej stránky. Umožnujú Google Analytics rozoznať z akého zdroja návšteva prichádza.

Ich obrovskou výhodou je, že do nich môžete napísať takmer čokoľvek. Podľa informácií v nich, môžete neskôr kampane vyhodnocovať.

V tomto spočíva aj ich najväčšia slabina. Väčšina ľudí nevie, čo presne napísať do konkrétnych parametrov. Takto vznikajú reporty, v ktorých sa nikto nevyzná, pretože je všetko otagované inak. Na základe takýchto reportov sa rozhoduje len veľmi ťažko.

Štruktúra UTM tagov

UTM tagy sa skladajú zo štyroch základných parametrov. Existujú aj ďalšie, ale v tomto článku ich nerozoberieme, pretože sa používajú iba v špeciálnych prípadoch.

Médium (utm_medium)

Médium je v návodoch často definované veľmi nejasne. Jedna z odporúčaných možností ako médium používať je model platenia (cpc, cpa, cpm). Inde odporúčajú použiť formát, s ktorým užívateľ príde do kontaktu (email, video, banner).

Ani jedna z týchto možností nie je sama o sebe postačujúca. Ani jedna z nich nie je dostatočne jasná. Ak poviem dvom rôznym ľuďom, aby otagovali tú istú kampaň, skoro určite vymyslia rôzne tagy. To je zle. Dôležité je vytvoriť systém, aby boli tagy jednoznačne určené.

Najlepším riešením v prípade média je pevne si stanoviť zoznam kanálov, ktoré na komunikáciu a kampane používate. Väčšinou ich nie veľa. Pri jasne definovanom zozname potom každý vie, aké médium má zadať, a o akom médiu sa hovorí v reportoch.

My v paravane používame na získavanie trafficu tieto kanály:

  • cpc: Všetky kampane cez Google AdWords. Tieto taguje AdWords sám a celkom dobre. Jediná nevýhoda je, že tak isto označuje search, display aj video. Manuálne pretagovanie sa však v 90% prípadoch neoplatí.
  • social: Otagované linky, ktoré zdieľame na sociálnych sieťach.
  • paid-social: Reklamou podporené posty a iná reklama na sociálnych médiách.
  • email: Linky v emailovom newsletteri, ktorý posielame čitateľom nášho blogu.

Okrem týchto, sa v reportoch objavú aj vždy aj defaultné médiá:

  • referral: Linky z iných stránok smerujúce na náš web. Tieto nie sú otagované inak, a preto spadli pod referral.
  • organic: Návštevnosť z vyhľadávačov (Google, Bing, Zoznam, …).
  • (none): Priama návštevnosť, t.j. ľudia, ktorí zadali našu webovú adresu do svojho prehliadača.

Zdroj (utm_source)

Zdroj je v návodoch a odporúčaniach definovaný pomerne jednoznačne. Je to stránka, na ktorej sa nachádza link. Tu väčšinou nie je nad čím rozmýšľať. Jediné, čo si treba stanoviť je, či udávame zdrojové stránky aj s koncovkami alebo nie.

Špeciálnym prípadom môže byť napríklad newsletter. Väčšina emailových toolov vie linky tagovať sama. V takom prípade je najlepšie to nechať na tool. Tagy tak budú konzistenté naprieč všetkými emailovými kampaňami.

Pokiaľ by ste chceli tagy pripravovať sami, do zdroja môžete dať identifikáciu zoznamu užívateľov, na ktorý email išiel (napr. paravanblog newsletter). Alebo ešte jednoduchšie – názov toolu, cez ktorý maily posielate (napr. mailchimp).

Kampaň (utm_campaign)

Dvojica, zdroj a médium by mala jednoznačne určiť, odkiaľ človek prichádza. Parameter kampaň slúži na zaradenie trafficu podľa toho, čo komunikujeme.

V platenom vyhľadávaní Google AdWords môžeme robiť reklamu na rôzne naše služby. Jedna kampaň bude “AdWords”, ktorá komunikuje naše služby v tejto oblasti. Druhá kampaň bude “Google Analytics” a tretia “SEO”.

Ďalšie využitie parametra kampaň je pri časovo obmedzených kampaniach. Pokiaľ robíte kampaň naprieč kanálmi, je vhodné použiť spoločný parameter kampaň.

V reportoch Google Analytics potom uvidíte výsledky kampane pod spoločným označením. Uľahčí to aj segmentáciu a identifikáciu návštevníkov, ktorí prišli do kontaktu s konkrétnou kampaňou.

Pri časovo obmedzených kampaniach odporúčame do parametra kampaň vložiť aj dátum, napríklad vo formáte YYYYMM. Budete tak v reportoch vidieť, kedy kampaň bežala aj pol roka po jej skončení. Je to istejšie ako veriť, že niekto si to bude pamätať.

Obsah reklamy (utm_content)

Tento parameter nie je povinný. Používa sa v prípade, že chcete v reportoch vidieť aj detailné informácie o kreatíve alebo umiestnení linku.

Príkladom môže byť reklamná kampaň, v ktorej používate viac kreatív. V takom prípade, viete pomocou tohto parametra presne priradiť výsledky konkrétnym verziám kreatívy.

Do tohto parametra sa dajú vložiť aj rozmery reklamných bannerov, cielenie a ďalšie detaily.

V prípade emailov, článkov alebo sociálnych profilov sa dá tento parameter použiť na identifikáciu konkrétneho linku.

Ak máte v platenom článku tri linky, pomocou tohto parametra ich môžete odlíšiť. V Google Analytics potom uvidíte, ktorý link priniesol najviac návštev a konverzií.

Ak budete chcieť tento parameter používať, dajte si pozor, aby ste sa nestratili v detailoch. To, že môžete do Google Analytics dostať akúkoľvek informáciu neznamená, že tam treba dostať všetko, čo vám napadne.

Tagujte tak, aby ste vedeli z dát v reportoch urobiť závery

Máte jasnú predstavu o tom, čo chcete kampaňou dosiahnuť? Viete na základe akého KPI ju budete vyhodnocovať? Máte sadu reportov, ktoré ste zvyknutí používať?

Odpovede na tieto otázky ovplyvnia to, aké UTM tagy sú pre vás najvhodnejšie. Tagujte tak, aby ste sa vedeli ľahko dostať k odpovediam, ktoré vás zaujímajú. Každý biznis je iný, preto nevieme poskytnúť presný návod, ako máte kampane tagovať práve vy.

Nemusíte sa báť s tagmi a reportami experimentovať. Každý systém tagovania sa v čase vyvíja a prispôsobuje podľa potreby. Neexistuje jediný správny spôsob, ako to robiť naveky.

Na čo nezabudnúť pri vytváraní UTM tagov

Malé písmenká

UTM tagy, ktoré vytvárame, sú súčasťou URL adresy. Z toho plynie niekoľko obmedzení a nevýhod. Tagy sú citlivé na to, či použijete veľké alebo malé písmená.

To znamená, že zdroje paravan a Paravan budú v reportoch oddelené. Toto vo väčšine prípadoch nechceme.

Najjednoduchší spôsob, ako sa s týmto vysporiadať je používať v tagoch iba malé písmená.

Žiadne medzery a špeciálne znaky

Rôzne prehliadače sa so špeciálnymi znakmi a medzerou v url vysporiadajú rôzne. Ideálne je medzeru ani špeciálne znaky nepoužívať. Vyhneme sa tak riziku, že niektoré tagy nám nebudú fungovať, prípadne budú rozdelené do viacerých zdrojov.

Namiesto medzery používajte pomlčku “-“. Okrem toho, používajte iba malé písmená a čísla.

Žiadna diakritika

Toto technicky patrí do predošlej rady. Niektoré prehliadače považujú znaky s diakritikou za špeciálne. To znamená, že UTM tagy s diakritikou môžu zle pochopiť a tagovanie nebude fungovať správne.

Vyhnite sa diakritike v UTM tagoch, vyhnete sa problémom.

Udržiavajte si databázu vytvorených linkov

Je dobré, držať všetky vytvorené linky na jednom mieste. Pri vytváraní tak vidíte, aké linky už existujú. Vytvorené linky budú konzistentné.

Vhodné riešenie je Google Sheet. Je vždy dostupný, spoločný a aktuálny.

Pomôcky a nástroje na prácu s UTM tagmi

Google Sheets ako databáza linkov

Tento sheet používame na vytváranie UTM tagov my. V Google Sheets viete vytvárať viac linkov naraz, a zároveň ich máte v tabuľke uchované pre budúcnosť. Pri vytváraní ďalších sa viete pozrieť na to, ako vyzerajú už existujúce.

Sheet si môžete skopírovať a používať. V poslednom stĺpci je vzorec, ktorý z dát v tabuľke vytvára otagovaný link. Dajte si pozor na to, čo do buniek vkladáte. Sheet obsah buniek nekontroluje.

URL Builder od Google

Tento nástroj je priamo od Google a pomôže vám vytvárať linky po jednom.

URL Builder Extension od Effin Amazing

Rozšírenie do prehliadača Google Chrome, ktoré vám pomôže vytvárať linky priamo na stránkach, kam chcete kampaň smerovať. Vie linky aj ukladať do Google Sheetu.

Google Analytics – Kompletný návod

Náš kompletný návod na to, ako používať Google Analytics. Nájdete v ňom názorné ukážky ako Google Analytics nahodiť na váš web, poriadne nastaviť a používať.

Ak potrebujete pomôcť s nastavením Google Analytics alebo interpretáciou dát, ozvite sa nám na blog@paravan.sk.