paravan logo biele

Kategórie

Spĺňa vaša Facebook reklama týchto 5 najdôležitejších kritérií?

Publikované November 22nd, 2016

Facebook je najväčšia sociálna sieť, ktorá má veľký potenciál na marketingovú komunikáciu vášho produktu alebo značky.

Spustiť reklamu na Facebooku nie je vôbec ťažké. Intuitívny proces zvládne skoro každý, kto vie zapnúť počítač alebo odoslať e-mail.

Problém nastáva, keď výsledky kampane nie sú dostatočne rentabilné a s investíciami do reklamy nepokryjete ani náklady na kampaň.

Facebook reklama by mala mať určité náležitosti, aby ste sa problémom vyhli a z reklamy profitovali. Pred spustením reklamy treba myslieť na tieto veci:

čo budeme promovať

 • komu je produkt alebo služba určená
 • aký typ reklamy zvolíme
 • čo od reklamy očakávame
 • ako potenciálnych zákazníkov reklamou zaujmeme

V tomto článku sa zameriam na posledný bod, teda ako napísať a vytvoriť reklamu tak, aby bola vecná a zaujímavá zároveň.

Pri vytváraní reklamy by ste mali dbať na tieto základné hodnotiace kritériá, ktoré vám nižšie vysvetlím:

 1. Ponuka
 2. Text
 3. Kreatíva
 4. Užívateľský dojem
 5. Cielenie

Ponuka

Upriamte sa na to, čo v reklame ponúkate a zodpovedajte si tieto otázky:

 • Rieši vaša reklama nejaký problém alebo pomáha získať zákazníkovi požadovaný výsledok?
 • Je ponuka pochopiteľná a reprezentuje jednoznačne hodnotu?

Dobrá ponuka je presvedčivá a nezavádza. To do veľkej miery ovplyvní, či na ňu užívateľ klikne alebo nie.

V prípade zavádzajúcej reklamy ju môže dokonca nahlásiť Facebooku, čo reklamu predraží. V extrémnych prípadoch môže Facebook vašu reklamu zakázať.

facebook-reklama-shopify

Text

Po obrázku je text druhá vec, ktorú si užívateľ na reklame všimne. Text musí byť presvedčivý, ale nie zavádzajúci.

Musí byť písaný tak, aby jednoznačne vyjadroval riešenie užívateľovej potreby alebo problému. Zároveň by mal text obsahovať výzvu k akcií. Ideálne túto akciu aj vysvetlí a popíše ďalšie kroky.

this-is-interesting

Kreatíva

Musí zaujať. Pútavý obrázok či video tu zohráva kľúčovú úlohu. To rozhoduje, či si užívateľ reklamu všimne alebo ju bude ignorovať.

Zároveň je dôležité, aby kreatíva korešpondovala s ponukou, nebola „lacná“ alebo mimo značku. Ak nemáte vlastné fotky alebo sa neživíte fotením, nehanbite sa použiť fotky z www.shutterstock.com.

Vhodne vybrané fotky z takejto knižnice sú lepšie ako rozmazané fotky z vášho smartfónu.

facebook-kiwi

Užívateľský dojem

Dojem z reklamy nekončí po jej pozretí. Pokračuje od kliknutia, až na vašu stránku. Podstatné je, aby užívateľ našiel na stránke to, čo videl v reklame.

Týka sa to ponuky aj grafického prevedenia. Preto grafika, text aj tón komunikácie by mal byť čo najviac zhodný. To má veľký vplyv na to, či užívateľ na stránke zostane, prípadne vykoná akciu, alebo z nej rýchlo odíde.

facebook-slecna

Cielenie

Treba si položiť otázku, koho chceme reklamou zasiahnuť. Citlivo musíme zhodnotiť, kto sú naši zákazníci a kde sa nachádzajú.

V úvodných nastaveniach cielenia reklamy vyberáme najdôležitejšie parametre demografie.

 • Je náš produkt určený pre ženy/ pre mužov/ v akom veku?
 • Budeme cieliť na miesto nášho podnikania, alebo chceme zasiahnuť zahraničné trhy?

Cieľová skupina nemôže byť príliš malá alebo, naopak, priveľká.

facebook-reklama-targeting

Vytvorením reklamy celý proces nekončí. Aj keď ste sa držali týchto piatich kritérií, nikde nie je napísané, že máte vyhraté.

Po spustení reklamy musíte neustále sledovať jej výkonnosť a zlé čísla vylepšovať. Docielite to aj zmenou reklamného textu alebo grafiky, ktorá môže lepšie zafungovať.

Ak budete s Facebook reklamou potrebovať pomôcť, sme tu pre Vás: https://www.paravan.sk/reklama-na-facebooku/