paravan logo biele

Kategórie

Robiť kampane pre B2C a B2B je veľký rozdiel

Publikované October 6th, 2015

Na čo by ste sa mali sústrediť?


Keď robíme akúkoľvek kampaň, našou úlohou je dostať sa cieľovej skupine do hlavy. Musíme pochopiť, ako premýšľa, ako vyhľadáva váš tovar, ako sa správa online. Pri B2C je to podstatne ľahšie ako pri B2B – štatistická vzorka je jednoducho dosť veľká na to, aby sme mohli robiť správne závery.

Ako však identifikujeme cieľovku pri B2B? Ak ste výrobca toaletného papiera, ktorého odberateľ je veľkoobchod Metro, ako identifikujeme search patterny človeka zodpovedného za nákup v sklade? To je naozaj veľký challenge.

Dobrá správa je, že jediný rozdiel medzi B2C a B2B je často iba v objemoch nákupu. Namiesto jednej rolky toaletného papiera si kúpite jednu paletu. Rozdiel je ale aj v počte dopytov – takéto objemy sa nevyhľadávajú v tisíckach mesačne ale v jednotkách. V silnom mesiaci tak môžeme mať napríklad dva dopyty.

Čo a ako robiť v B2B online kampaniach?

Obzvlášť pri B2B je veľmi dôležité, keď vás raz niekto hľadá, aby vás našiel. Kvôli nízkemu počtu dopytov si nemôžeme dovoliť stratiť ani jeden.

  • Linkedin – tu vieme v kampani veľmi dobre zacieliť decision-makerov. Môžeme hovoriť k obchodníkom, manažérom, majiteľom obchodov.
  • Facebook – veľký výkon z neho síce nedostanete, no aj u vašich odberateľov stále sedia ľudia, ktorí chodia na internet. Robiť silnú podporu značky vám nemôže uškodiť.
  • Veľké kampane – aj rozsiahlejšie kampane sa dajú zacieliť na B2B cieľovku. Okrem cielenia je veľmi dôležitá silná kreatíva – aj s tým najpresnejším cielením je reklama na nič, ak nezarezonuje u správnych ľudí.
  • Geografické cielenie – SMS reklamy či online bannery vieme zacieliť podľa polohy. Ak sa niekto nachádza v okolí veľkoobchodu, pošlite mu reklamu na váš tovar práve v tom veľkoobchode!
  • Precízna práca s cookies – ľudí vo firmách môžeme zacieliť ako spotrebiteľov a po citlivom filtrovaní im ukazovať reklamy pre ich biznis.

A možností je omnoho viac. Obzvlášť pri zložitých zadaniach šijeme riešenie klientovi na mieru. Spraviť dobrú B2B kampaň môže byť náročné, ale ako vidíte, tieto výzvy máme radi 🙂