paravan logo biele

Kategórie

(Nie až taká) Krátka príručka slovenského jazyka

Publikované August 8th, 2017

V živote každej agentúry nastane chvíľa, keď je copywriter v open office otázkami o gramatike taký zasypaný, že sa rozhodne vydať jej príručku. A tak chcem tento článok venovať všetkým svojim kolegom, ktorí každý deň bojujú s nominatívom množného čísla.

Ale nie, žartujem. 🙂 Zároveň však dúfam, že si v ňom každý niečo nájde – snažila som sa dať dokopy najužitočnejšie tipy, ako prežiť vo svete plnom písomnej komunikácie bez ujmy na svojej povesti. Nikdy neviete, kde sa skrýva grammar nazi.

Článok je pomerne rozsiahly, a tak môžete v úvodnej časti preskočiť na tému, ktorá vás najviac zaujíma.


E-mailová komunikácia

Písanie mailov je rutinná záležitosť. Rutinnými sa však môžu stať i chyby, ktoré pri tom vytvárame. 🙂 Týchto pár trikov pomôže vášmu mailu pridať na dôveryhodnosti a atraktivite:

1. Výber e-mailovej adresy berte vážne

V prípade, že využívate súkromný e-mail i na biznisové účely, zaostrite na doménu, ktorej ste sa upísali. Nehovoriac o vašom zobrazovanom mene. Ak svoje služby ponúka koketnajazdkyna1111@azet.sk, ponuka možno zaujme, ale obchod nevytvorí (teda aspoň v prípade, že nejde o eskort). Ak nedisponujete firemným mailom, rozhodnite sa pre serióznu doménu.

Osobne som mala prístup k zoznamu e-mailových adries zamestnancov jednej leteckej spoločnosti a poviem vám, niektoré letušky dostávali pred pár rokmi asi veľa RPčiek na Pokeci.

2. Jednoduchý predmet

Pri písaní predmetu buďte jasní a struční. Ideálne je podstatu vystihnúť v 4 slovách. Vyčerpať príjemcu môžete až v tele správy. Vyhýbajte sa výkričníkom a každému namnoženému interpunkčnému znamienku. Snažte sa na adresáta nekričať, a teda nepoužívať Caps Lock či Shift na iné písmená ako začiatočné.
Inak riskujete, že poputujete do spamu. Ak nie rovno do koša.

3. Osobné oslovenie

Oslovenie je základ. Ak je napísané osobnejšie, v súčasnom svete plnom hromadného e-mailingu je to veľká pridaná hodnota. V prípade, že tvoríte hromadný newsletter, za pozdravom je fajn aspoň oslovenie, ktoré špecifikuje danú skupinu. My radi oslovujeme svojich sledovateľov „marketéri“.

Oslovenia oddeľujeme čiarkami a to aj vtedy, keď v maile ďalej pokračujeme.

Písanie titulov: Pán docent, či doktor?

Samostatnou kapitolou je písanie titulov pred a za menom. Oslovením s titulom nikdy nič nepokazíte – z pohľadu etikety. Z gramatického hľadiska sa toho dá pokaziť neúrekom.

V prípade, že chcete adresáta osloviť celým slovom, ponúkame prehľad správneho pomenovania podľa získaného titulu:

Ako sa pisu tituly

Čo však robiť vtedy, ak má prijímateľ viacero titulov? Vtedy sa riadime nasledovnými zásadami:

  • Oslovujeme vždy najvyšším titulom, čo je zároveň prejavom najvyššej úcty. Vždy len jedným. (pán profesor, nie pán profesor docent)

  • Ak má recipient dva a viac titulov, ktoré sa píšu pred menom, nepíšeme medzi nimi čiarku. V tituloch za menom čiarku píšeme. Napríklad: Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH (z pána doktora nám padá sánka i klobúk)

  • Pri viacerých tituloch na rovnakom stupni vzdelania ich píšeme v poradí, v akom ich titulovaný získal. Napríklad: Mgr. Ing. Ctibor Viactitulový

  • Pred titulom používame oslovenie pán/pani. Pri ženách i v prípade, že sú slobodné.

V prípade, že si píšeme s človekom s titulom Mgr., jeho titul je magister. Vyštudovaná slečna je magisterka.

A kto je magistra?

Vyštudovaná magisterka farmácie (PhMr.). Pani magistru teda môžeme zároveň osloviť aj pani magisterka. Nie však naopak!

4. Telo správy

Každé telo má svoju štruktúru. Svoju chrbticu a stavce. V texte preto nezabúdajme na odseky. Nebojte sa tlačidla ENTER, prázdne riadky samostatné myšlienky ešte viac zdôrazňujú a sprehľadňujú.
Optické predĺženie mailu pristane.

5. Ukončenie

Typické formulky s pozdravom nikdy neublížia a nie nadarmo sa hovorí, že „ďakujem“ je čarovné slovíčko. Málokto však vie, že čiarka za pozdravom už taká čarovná nie je. V prípade, že končíte e-mail vetou, napr. „teším sa na ďalšie stretnutie“, začína sa veľkým písmenom a končí sa bodkou. Teda: Teším sa na ďalšie stretnutie.

Ak končíte e-mail zdvorilostnou formulkouS pozdravom“, alebo „Ďakujem“, za ktorými nasleduje vaše meno, interpunkcii by ste sa mali vyhnúť.

6. Podpis

…je záverečnou bodkou každého mailu. Paradoxne, bez bodky. V prípade, že s konkrétnym človekom komunikujete prvý raz, je vhodné podpísať sa celým menom. Pri častejšej výmene mailov už stačia len iniciály. Ideálne je nastavenie vlastného podpisu, v ktorom poskytnete svoje kontaktné údaje.

Formálnosť a neformálnosť komunikácie je vecou pocitu. Neformálny prístup často prelomí ľady rýchlejšie. Ak však komunikujeme so zrelou firmou zakladajúcou si na formálnom vystupovaní, ležérne správy môžu skôr uškodiť. Rovnaké je to s používaním smajlíkov. V súčasnosti je akceptované písanie s aj bez diakritiky. Podstatné je, aby bolo gramaticky správne a bez preklepov.

A teraz zákerná otázka: píše sa v maili alebo v maily? Podobným chytákom sa venujeme v ďalšej kapitole.


Gramatika

Správna odpoveď je v maile. Skloňujeme podľa vzoru dub. Rovnako ako e-mail a mejl.

EDIT: Od roku 2015 je spisovný aj tvar “v maili”. Môžete si teda vybrať podľa ľubovôle 🙂

Sklonovanie slova mail

Okrem toho tu pre vás máme pár tipov do vrecka, ktoré by sa mohli zísť.

Nikdy nezabúdajte na pravidlo, ktoré do nás hustili „pančelky“ na základných školách: nominatív množného čísla sa píše s mäkkým I. Čiže „Vážený pán“, no „Vážení páni“.

Keď už sme pri tých pánoch. Čo je správne, „zaslať pánu Bohunickému dohodnuté podklady“ alebo „zaslať pánovi Bohunickému dohodnuté podklady“? Ak sa pred týmto oslovením nachádza meno/priezvisko alebo titul, oba tvary sú v poriadku. Ak sa na slovo pán neviaže ani meno ani titul, použijeme tvar “pánovi” a ďalej skloňujeme podľa vzoru chlap.

Pri cenovej ponuke nezabudnime, že slovo euro je SKLONNÉ (vzor mesto). Nebojíme sa ho ohýbať podľa nasledovnej tabuľky:

Sklonovanie slova euro

Tip pre zábudlivých: Vhodnému tvaru sa môžeme vyhnúť tým, že k sume dopíšeme symbol „“ alebo trojpísmenový kód EUR.

A ako je to s Euro… veou?

Dohadovanie stretnutia v nákupnom centre Eurovea môže byť gramatická nočná mora. Naši jazykovedci v tom však majú jasno. Eurovea je sklonné podstatné meno a rovnako ako IKEA, orchidea či Kórea sa skloňuje podľa vzoru idea.

V praxi to znamená toto:

Sklonovanie slova Eurovea

Tip: Ak v daný moment zabudnete, ktoré i/y je to pravé, dá sa skloňovaniu lišiacky vyhnúť – pozrite si našu vetu. Stačí pred inkriminované slovíčko doplniť slová ako komplex, obchodné centrum či nákupné stredisko.

Dni v týždni

Zadanie skúsime zosumarizovať do piatka, nie do piatku. Dni v týždni v mužskom rode sa skloňujú podľa vzoru dub, pričom v genitíve jednotného čísla pridávame príponu –a.

I vs. Y

Krása slovenčiny spočíva v jej tvarosloví, ale i v striedaní joty a ypsilonu. Martin Hattala sa s nami nemaznal a pri kodifikácii slovenčiny pre návrat k starej slovenčine vrátil do hry i ypsilon, ktorý Bernolák vylúčil. Vďaka nemu sme získali pár horších známok z diktátu, ale i homonymá. V tejto kapitole zopakujeme najčastejšie chyby, ktoré pri nich robíme.

Mi/My

My ako tvar zámena „ja“ v nominatíve množného čísla píšeme s ypsilonom.

My, kolegovia v paravan interactive, vás chceme naučiť správnu gramatiku.

Mi ako tvar zámena „ja“ v datíve jednotného čísla píšeme s mäkkým i. Mi = mne

Tento dátum mi nevyhovuje.

Tip/Typ

Keď vyberáme z viacerých druhov či tried, vyberáme typ. Ak nám niekto odporučí nejaký film, dostaneme od neho tip. Mimochodom, videli ste už Dunkirk? 🙂

Aby sme si v tom teda upratali:

Tip = odhad, odporúčanie

Typ = druh, trieda

Som typ človeka, ktorý rád číta. Nemáš nejaký tip na knihu?

Tím/tým

Tím je označenie skupiny a kolektívu. Vznikol ako poslovenčenie cudzieho slova „team“ a píšeme ho s mäkkým i. Tým ako tvar zámena „to v inštrumentáli píšeme s ypsilonom.

Príklad: Náš tím v paintballe nikoho nešetril a tým docielil, že vyhral prvé miesto. (Toto je pravda!)

Krištáľ/kryštál

Jeden z najkrajších chytákov v už spomínaných diktátoch. Krištále a kryštály sú dve odlišné veci, takže sme si zavolali na pomoc Wikipediu:

Kryštál = fyzikálne a chemicky rovnorodé teleso s pravidelnou štruktúrou. (kryštály soli, cukru)

Krištáľ = bezfarebný a prehľadný kremeň, brúsené sklo. Často hovoríme čistý ako krištáľ“.

Nám sa najmä zíde vedieť, že nakupujeme kryštálový cukor.

Sami/samy/samé

Ak z vašej kancelárie odišiel posledný muž a v kancelárii sa nachádzajú už len ženy, zostali vaše kolegyne samy alebo samé?

Zostali samy (osamote). Ale zároveň to boli samé (výlučne) ženy.

V tomto prípade musíme rozlišovať medzi zámenom „sám“ a vymedzovacím zámenom „samý“.

Zámeno „sám“ by nám mohlo trochu zavariť aj v množnom čísle, takže zdôrazňujeme:

Sami – používame pri množnom čísle v mužskom rode životných podstatných mien.

Samy – vo všetkých ostatných prípadoch.

Grafici situáciu posúdili sami a navrhli kreatívu.

Grafičky situáciu posúdili samy.

Skloňovanie podľa vzorov pekný/cudzí

Íčka v množnom čísle prídavných mien nám nejdú všeobecne. V nasledujúcom prehľade máme všetky tvary vzorov “pekný” a “cudzí“.

PEKNÝ

V zásade platí, že mäkké i sa v množnom čísle pri skloňovaní podľa vzoru pekný píše len v množnom čísle. Napríklad: Pekní chlapci. Dobrí ľudia.

Pri ďalších tvaroch sa vraciame k základnému tvaru – s peknými chlapcami, dobrými ľuďmi.

CUDZÍ

Pri tomto vzore to máme podstatne jednoduchšie. Píš ako počuješ.

Vybrané slová

Na záver sme si pre vás pripravili tabuľku vybraných slov. Ak práve váhate nad správnym íčkom, teraz nastala tá chvíľa použiť magickú kombináciu kláves CTRL+F.

Vybrané slová po B

by, aby, byľ, bystrý, Bystrica, Bytča, byť (existovať), nábytok, bývať, byt, bydlisko, príbytok, dobytok, kobyla, obyčaj, býk, bylina, bydlo (bývanie), dobyť (zmocniť sa), odbyt, byvol, bytosť, bývalý, úbytok, prebytok, zbytočný

Vybrané slová po M

my, mykať sa, mýliť sa, myslieť, myšlienka, myseľ, umývať sa, mydlo, myš, šmýkať sa, hmyz, žmýkať, priemysel, Myjava, mýto, mys, zamykať, pomykov, hmýriť sa, šmyk, priesmyk, omyl, zmysel, pomyje

Vybrané slová po P

pýcha, pýtať sa, pýr, kopyto, prepych, pysk (papuľa), pykať, pýšiť sa, pytliak, dopyt, zapýriť sa, pyré, pyžamo, pytač

Vybrané slová po R

ryba, rýchly, ryť, rýpať, hrýzť, kryť, skryť, koryto, korytnačka, strýc, ryčať, ryža, bryndza, rys, rysovať, Korytnica, rýdzi, rýdzik, brýzgať, rytier, trýzniť, rým, ryha, kryha, poryv, úryvok, Torysa, ryšavý, prýštiť, trysk, kryštál, rýľ, rytmus

Vybrané slová po S

syn, syr, sýty, sypať, syseľ, syčať, sýkorka, sychravý, vysychať, osýpky, sypký, sykať

Vybrané slová po V

vysoký, zvyk, vy, vykať, výr (sova), výskať, vyť (vlk vyje), vy (predpona), vyžla, vydra, vyhňa, výsosť, zvyšok, výskyt, výživa, výťah, vyučovanie, výpočet, výraz, vyrážka, výskum, výstava

Vybrané slová po Z

jazyk, nazývať sa, ozývať, prezývať, vyzývať, pozývať, vzývať

Slová, v ktorých po písmenku L píšeme y

lyko, lysý, lýtko, lyžica, mlyn, plyn, plytký, slýchať, lyže, pomaly, plyš, blýskať sa, vzlykať, lýra, lyrika, lýceum, oplývať, plynúť, splývať, zlyhať

Zdroj: http://www.slovencina.vselico.com/

Spisovné vs. nespisovné slová

Naša ľubozvučná slovenčina má okolo 200 000 slov. Je teda veľmi jednoduché sa občas „seknúť“. Prinášame preto prehľad najčastejších chýb, ktoré robíme každý deň.

Stretávame sa o päť minút, nie za päť minút.
Predložka za v slovenskom jazyku vyjadruje trvanie časového úseku. V praxi teda za päť minút stihnem dopísať článok. (not so true story)

V prípade, že nám v hlave skrsol nápad, napadol nám, nie napadol nás. Jedine, že by nám chcel ten nápad ublížiť. 🙂

Ozýva sa nám potenciálny klient, nie potencionálny.
Môžeme si s ním dohodnúť stretnutie, nie môžme.

A keď už sme pri tom. Komunikujeme s klientmi, nie klientami. A poskytujeme im klientsky servis. Nie klientský. Hoci zo skúsenosti vieme, že býva dlhší ako kratší 🙂

V slove klient sa nachádza dlhá slabika a preto je pravidlo rytmického krátenia nekompromisné!

Webovské stránky a wordovské dokumenty
neexistujú. Odvodené slová tohto typu tvoríme príponou –ový. Počítač nám chráni antivírusový program (nie antivírový).

Veľké začiatočné písmeno pri osobných zámenách Ty/Vy píšeme na znak úcty v jednotnom, ale nie je to vylúčené ani pri množnom čísle. Pravidlá slovenského pravopisu nariaďujú dodržiavanie týchto tvarov predovšetkým v korešpondencii – aj e-mailovej.

Slovo „nieje“ nie je. O nespisovnom tvare „neni“ nehovoriac.

Ďalšou komplikáciou býva obyčajne správne vykanie. Pánovi Korektnému napíšeme: Zaslali by ste mi namiesto „Zaslal by ste mi.“ Sloveso vždy taktiež uvedieme do množného čísla.

Vývin a ceny kampaní od niečoho závisia. (nezávisia na) Ale záleží nám na nich. (nezáleží od)

Sloveso závisieť používame v genitíve s predložkou od. Sloveso záležať používame v lokále s predložkou na. Nie naopak.

Keď nájdeme chybu, hovoríme, že ide o omyl. Slovo jednať nepoužívame, lebo je nespisovné.

Študenti na námestí urobili vyhlásenie, nie prehlásenie.

Nedoporučujeme, ale odporúčame novú stratégiu.

Na stretnutie prídete v sprievode grafika, nie „doprovode”.

A v redakcii sa stavíme, že tento článok bude mať dobrú čítanosť.
Nevsadzujeme” sa.

Zľava a sprava sa píše spolu.

S klientom komunikujeme počas alebo v priebehu kampane. Nikdy nie behom. Jedine, že by sme s ním ráno absolvovali nejaké to kardio. 🙂

Pri výbere menu si vyberáme z viacerých variantov, nie variánt. Nominatív jednotného čísla je teda variant a skloňujeme ho podľa vzoru dub. Variantu majú v susednom Česku.

Ak sa klientovi nepáči a dáva to najavo hlasným spôsobom, upokojujeme ho. Neukľudňujeme.

Ak svoju nespokojnosť dáva najavo písomne, dostaneme/prijmeme od neho e-mail. Neobdržíme.

Náš návrh upravíme vzhľadom na to, aké má požiadavky. Nie vzhľadom k tomu.

Ak sa mu náš návrh páči, pochválime jeho vycibrený vkus. V žiadnom prípade nie vytríbený.

Mesačne sa stretávame s tarifou, nie tarifom.

Meradlom (mierou) úspechu, nie merítkom úspechu. Takisto neexistuje lomítko, ale lomka, prípadne zlomková čiara.

Poskytujeme súhlas na zverejnenie osobných údajov. Nie k zverejneniu.

Ak potrebujeme zájsť na poštu, prídeme k priehradke, prípadne priečke či priečinku. Nikdy nie k prepážke.

Slovu nakoľko by sme sa mali takisto vyhnúť. A pomôžu nám pritom spojenia ako keďže, pretože, lebo.

Hoci pozícia managera vyzerá na pohľad dôležitejšie, v slovenčine sa adaptovala na formu manažéra. Rovnako ako všetky jej odvodeniny.

A to by bolo v rámci témy spisovných slov všetko (v rámci píšeme vždy oddelene).


Percentá, čísla, dátumy, číslovky

Človek by si mohol myslieť, že pri číslach sa gramatických a štylistických chýb nemá ako dopustiť. Musíme vás však sklamať, pár príkladov sme našli. A to nie sme ani vypočítaví. 🙂

Pri písaní percent oddeľujeme číslo a znamienko medzerou. Sme si na 100 % istí.

Pri písaní desatinných čísel oddeľujeme desatiny od celých čísel čiarkou. Pri anglických textoch však používame bodku.

Pri písaní dátumu nesmieme zabudnúť na medzeru medzi bodkami. Pri jednociferných číslach môžeme pred číslo písať nulu a nemusíme. V prípade, že pri písaní dátumu vyjadrujeme mesiac slovom, nulu nepridávame.

01. 05. 1991

1. mája 1991

Základné vs. radové číslovky

Od čísel sú číslovky čo by kameňom dohodil.
Ak vyjadrujeme koľkokrát sa niečo stalo, píšeme číslo spolu so slovom “krát” dohromady. Ak to chceme vyjadriť v razoch, nevyhneme sa medzere. Dvakrát meraj a jeden raz strihaj.

Základná a radová číslovka urobí vo vete výrazný rozdiel.

Pán Hrdina bol ocenený v päťdesiatich rokoch. ->
Pán Hrdina mal päťdesiat rokov, keď získal cenu.

Pán Hrdina bol ocenený v päťdesiatych rokoch. ->
Pán Hrdina získal ocenenie medzi obdobím 1950 – 1959.

Číslovka jeden má tri tvary: jeden/jedna/jedno. Ak však ide o číselný údaj, tvar jeden je len jeden, a to: jeden. 🙂

Príklad: číslo jeden, Heydukova jeden

Jedni a jedny sa používajú pri pomnožných podstatných menách alebo v prípade, že chceme hovoriť o páre.

Jedni používame v nominatíve životného mužského rodu: jedni manželia, jedni tanečníci, jedni klienti. V ostatných prípadoch píšeme ypsilon.

Povedali sme to jedným klientom.

Oslovili sme jedny dievčatá.

Na Facebooku sme videli fotky jedných rozkošných bábätok.

Musím prať, ostali mi už len jedny schopné nohavice.

Najväčší problém nám robí pravopis radových čísloviek. A pritom je to celkom ľahké! Stačí si zapamätať, že všade píšeme –y. Až na NOMINATÍV MNOŽNÉHO ČÍSLA. A koncovku v inštrumentáli. A číslovky tisíc. 🙂

Do cieľa som dobehol siedmy.

V rebríčku najlepších agentúr sme sa umiestnili siedmi. (na 7. mieste)

Pridávame tabuľku. Pre istotu:

Spolu či osobitne?

Už ste niekedy písali slovom sumu na poštovej poukážke? Tam to máme ľahké, všetko píšeme spolu. No čo v iných prípadoch?

Pri základných číslovkách sa riadime týmito pravidlami:

  1. Jednotky a desiatky píšeme spolu.
  2. Milióny a miliardy píšeme osobitne.
  3. Tisícky a stovky môžeme písať dovedna alebo osobitne.

Príklad:
Sumu 3 658 349, 89 EUR teda možno napísať slovom tri milióny šesťstopäťdesiatosemtisíctristoštyridsaťdeväť eur a osemdesiatdeväť centov alebo tri milióny šesťstopäťdesiatosemtisíc tristo štyridsaťdeväť eur a osemdesiatdeväť centov.

Pri zložených radových číslovkách od 21. po 29., až po 99. (nie 30.,40., atď.) píšeme jednotky a desiatky zvlášť, keďže sa skloňujú osobitne.

Napríklad: s dvadsiatym druhým registrovaným používateľom

Hybridy sa slovenčine bridia

Po našich západných susedoch poniektorí prebrali hybridné písanie radových čísloviek číslami aj písmenami. Slovenský pravopis to však neakceptuje.

Príklad:
Nesprávne: 60-te roky, v 11tich prípadoch

Správne: 60. roky, v 11 prípadoch

Zároveň nie je presne vymedzené, kedy číslovky napísať slovom a kedy využiť číslice. Číslovky s číslicami sa všeobecne využívajú v odbornom štýle, najmä v matematike, štatistike či účtovníctve.

Pri písaní mailu vychádzame z toho, o aký typ korešpondencie ide. Dátumy, časové údaje – napríklad pri pozvánke, sa číslicami zapisujú vždy. Takisto peňažné sumy a rozmery. Ak posielame objednávku či ponuku, takisto môžeme použiť číslice – je to prehľadnejšie a rýchlejšie.


Užitočné linky

Pri tvorbe obsahu, či už v každodennej komunikácii alebo profesionálne, vám môžu pomôcť nasledujúce odkazy:

Písanie čiarok

  • Aj vy si pamätáte na vetu: “Popraviť nie oslobodiť!” , kde sme umiestnením čiarky rozhodli o osude obžalovaného? Diktáty na precvičovanie správneho písania čiarok patrili medzi tie najzákernejšie. A mávali najhorší priemer 🙂 Túto tému skvele spracovali vo Visibility.

Jazykový korektor – Super na opravu gramatických chýb, avšak nezvládne čiarky ani zlé slovné väzby.

Taktiež sa vždy zíde mať poruke kvalitný slovník. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra ich má k dispozícii hneď niekoľko. Odporúčame najmä Synonymický slovník slovenčiny a Pravidlá slovenského pravopisu.


Otestujte sa!

Na záver sme si pre vás pripravili menšie cvičenie. Nájdite všetky chyby v tomto e-maile.

Tak čo, zvládli ste? Skontrolovať si svoju verziu môžete TU.


Uvedomujem si, že táto problematika je rozsiahla (aby som bola konkrétna, „krátka” verzia slovníka slovenského jazyka má 958 strán) a ani zďaleka som nespomenula všetko. To ani nebolo cieľom.

Keď však budete potrebovať našepkať, či sa píše v maili, v maily alebo v maile, vyrobili sme pre vás praktickú infografiku. A ak je ešte v slovenčine nejaká „huncútina”, ktorá vám nedáva spávať, kričte! 🙂 Možno sa jej povenujem inokedy.

A čo robí najväčší problém vám? Stal sa vám niekedy preklep, na ktorý dodnes spomínate? Pochváľte sa v komentároch. Je to ľudské, stane sa to predsa každému. Určite nie som jediná, ktorej sa podarilo ukončiť hovor: „Dopi!” 🙂

Autor:

Číta, píše, kontroluje, opravuje, štylizuje, personifikuje a metaforuje. Okrem toho sa vŕta vo Facebooku a robí dozor kampaniam našich klientov.

viac od autora