Menu

Dark Posty na Facebooku, alebo vrhnime trošku svetla na temné posty + vychytávka

Dark Posty sú nepublikované posty vytvárané v Power Editore. Pomocou nich vytvoríte klasickú platenú reklamu. Nejde o žiadnu pochybnú praktiku, ale povolenú cestu, ako vytvoriť reklamu.

Dark Posty sa dajú použiť iba ako platená reklama, ktorá sa nezobrazí na vašej fanpage, a teda ňou nebudete spamovať vašich fanúšikov. Možností, ako pracovať s reklamou na Facebooku je viac, uvediem zopár príkladov:

  • Môžete vytvárať väčší počet Adsetov, cielených na rôzne segmenty užívateľov s jednou reklamou.
  • Môžete vytvoriť viac podobných reklám v rámci jednej kampane a sledovať, ktorá z týchto reklám zaujala najviac danú cieľovú skupinu.
  • Naservírujete vášmu publiku presnejšie informácie, pretože budete mať možnosť na základe A/B testovania vyhodnotiť čo, a na ktoré publikum funguje lepšie.

Použitie Dark Postov v reklame, oproti bežnej reklame, ktorú vytvoríte v Power Editore majú jednu obrovskú výhodu:
Ak vytvoríte klasickú reklamu rozdelenú na viac Adsetov, všetky komentáre, likes, shares sa pripíšu zvlášť k reklame z každého Adsetu. Spomínanou vychytávkou je, že ak vytvoríte kampaň rozdelenú na viac Adsetov a Dark Post vložíte ako reklamu, komentáre, likes a shares sa budú pripisovať naprieč všetkým Adsetom do jednej reklamy. Užívateľ uvidí, že reklamu komentuje, lajkuje a sharuje viac ľudí. To ho psychologicky prinúti urobiť tiež nejaký engagement :)

Ako sa Dark Posty vytvárajú?

Otvorte si Power Editor, kliknite na Page Posts, vyberte v rozbaľovacej lište Pages: stránku, na ktorej chcete vytvoriť Dark Post a vľavo tlačidlo + Create Post.

Vytvorenie Dark Postu na Facebooku

Zobrazí sa vám okno, kde si zvolíte, či chcete promovať Link, Carousel, Photo, Video, Status alebo Offer a vyplníte políčka. Nepublikovaný Page Post vytvoríte zaškrtnutím This post will only be used as an ad. Potom už len klik na Create Post.
Ako vytvoriť Dark Post na Facebooku

Takýto post nie je zatiaľ nikde uverejnený. Nájdete ho v zozname postov Ads Posts v sekcii Page Posts.
Prepnite sa opäť do Power Editoru a vytvorte kampaň, Adsety a v možnostiach Ads použite možnosť Use Existing Post. Potom už len nájdite post, ktorý ste vytvorili pre tento účel a vložte ho ako reklamu.

Ako vytvoriť Dark Post na Facebooku

Týmto vaša práca ešte nekončí. Aby ste vedeli reklamu merať, označte ju URL parametrami a nastavte Facebook Pixel, aby ste dáta vedeli vyhodnotiť aj v Google Analytics.

Reklamy musíte pravidelne kontrolovať a optimalizovať. Na základe A/B testovania budete mať dáta o tom, ktorá kreatíva performuje lepšie, aký text v reklame vie viac zaujať, ktorý button je viac Call-to-action a rozsegmentujete si publiká. Tieto výsledky môžete aplikovať aj na organické posty a urobiť ich viac efektívnymi.