Menu

Čo si môžete dovoliť s vaším rozpočtom na online marketing?

V tomto článku vám ukážem, ako čo najlepšie vynaložiť s konkrétnym objemom peňazí určených na online marketing. Budete vedieť, do ktorých komunikačných kanálov investovať, či je priestor pre oslovenie agentúry resp. freelancera, alebo či je najlepším marketingom stará klasika: dať svoje produkty zákazníkom zadarmo.


Predstavíme si štyri skupiny ľudí podľa veľkosti mesačnej investície do marketingu:

1️⃣ Neverím online marketingu a nechcem doň investovať ani cent

Pri príprave článku som s touto skupinou ľudí ani nepočítal. Prečo ich vôbec spomínam? Lebo ich nie je málo. A možno si to sami neuvedomujú. Toto sú ich možnosti:

A.) Začať predávať produkty face-to-face alebo svojim známym a v kútiku duše dúfať, že sa ich produkty začnú šíriť word-of-mouth.

B.) Rozdať svoje produkty určitej skupine ľudí s cieľom rozšíriť povedomie o značke a produkte. Tu však musíte počítať s tým, že ide o investíciu, ktorá sa môže, ale aj nemusí vrátiť.

Túto skupinu ľudí neodsudzujem. Naopak, fandím tým, ktorým sa takto podarí preraziť a ich produkty sa začnú predávať vo veľkom. Dôvodom úspechu častokrát býva samotný produkt, ktorý je jedinečný a nemá konkurenciu.

Mesacny rozpocet na online marketing 0 eur

Úspešným príkladom takéhoto low-cost marketingového plánu je produkt kanadskej spoločnosti Instant Pot. Ich hlavným produktom je elektrický inteligentný hrniec, ktorý vie uvariť všetko, na čo si len spomeniete.

Keďže v začiatkoch táto spoločnosť nemala veľa financií na propagáciu ich biznisu, rozhodli sa pre jednoduchú marketingovú stratégiu. V roku 2010 poslala spoločnosť svoj produkt 200 foodblogerom a influencerom, ktorí o ňom napísali blogy a niektorí z nich vydali aj kuchárske knihy o varení v Instant Pote.

Výsledok? Instant Pot sa stal najúspešnejším produktom na Amazone. Tu nájdete celú success story.

C.) Využiť inú formu offline komunikácie, ktorá však môže byť nákladná a menšie, prípadne začínajúce firmy si ju nemôžu dovoliť.

2️⃣ Mám do 1 000 EUR mesačne

Postačuje táto suma na to, aby sa efektívne využili financie investované do online marketingu? Najprv si zodpovedajte tri otázky:

  • Čo je cieľom marketingovej komunikácie?
  • Ktoré marketingové kanály chcem využiť?
  • Kto bude kampane spravovať?

V prvom bode si musíte ujasniť, čo chcete dosiahnuť. Pôjde o predaj nových produktov, zvýšenie predaja, zlepšenie znalosti značky alebo udržanie si konkurenčnej výhody? Pri rozpočte do 1000 EUR mesačne odporúčam vybrať jeden cieľ, na ktorý sa upriami celá marketingová komunikácia.

Na základe cieľa si určite cieľovú skupinu a to, kde ju budete vedieť osloviť. Zameral by som sa na jeden alebo maximálne dva kanály s presne definovanou cieľovou skupinou. Mojou odporúčanou voľbou sú platformy ako Facebook a Google AdWords. Presnejšie však záleží od charakteru produktu/služby.

Nemenej dôležitým rozhodnutím je aj exekúcia kampaní, čo znamená, kto bude za kampane zodpovedný.

Najlacnejšou, hoc nie vždy najlepšou možnosťou je spravovanie kampaní vo vlastnej réžii. Dnes už existuje množstvo voľne šírených článkov o tom, ako kampane nastaviť, ako ich optimalizovať a vyhodnocovať. Vyžaduje to však istú dávku trpezlivosti a ochoty učiť sa. A v neposlednom rade, aj veľa voľného času.

Ďalšou alternatívou je oslovenie freelancera, prípadne menšej agentúry. Treba však počítať s tým, že pri danom rozpočte nebudú môcť pokryť všetky oblasti online marketingu.

Mesacny rozpocet na online marketing do 1000 eur

3️⃣ Mám od 1 000 do 2 500 EUR mesačne

V tomto prípade platí známa veta: Za viac peňazí viac muziky.

Prerozdelenie finančných prostriedkov však závisí od komunikačnej stratégie a od pomeru kredit vs. fee. Pri využití influencera dokážete ušetriť na administratívnom poplatku a preniesť viac prostriedkov do kreditu. V tomto prípade však na komplexnosť služieb agentúry zabudnite.

Pri tejto sume už máte priestor na oslovenie agentúry, ktorá vie pokryť viaceré činnosti = strategické plánovanie, správa kampaní, copywriting, výroba grafiky, SEO analýza a jej implementácia. Odpadá vám starosť delegovania jednotlivých činností cez viaceré firmy. A vyhnete sa ťažkopádnej komunikácii.

Ak sú vyriešené kompetencie za správu kampaní, treba sa bližšie pozrieť na ciele. Tých si môžete zvoliť viacero. Predaj produktov a služieb môže byť zároveň podporený napríklad brandingom, hlavne ak komunikujete menej známy produkt alebo značku.

Pri sume od 1 000 do 2 500 EUR môžete pokryť viaceré nové, neopozerané formáty reklamy – ako príklad uvádzam LinkedIn (hlavne pre B2B segment), videoreklamy, natívnu reklamu, RTB resp. programatický nákup.

Čas, ktorý ušetríte pri delegovaní marketingu, môžete využiť napr. na inovácie produktov, zlepšenie starostlivosti o zákazníkov či zlepšenie vnútropodnikových procesov. Alebo si skrátka môžete oddýchnuť a dohnať všetky zameškané seriály :)

Mesacny rozpocet na online marketing do 2 500 eur

Možno si položíte otázku, ako si vybrať správnu agentúru? Tejto téme sme sa venovali v tomto článku.

4️⃣ Mám od 2 500 EUR mesačne

Je to veľa alebo málo? Všetko závisí od produktu a očakávaní od reklamy. Každopádne, klient s rozpočtom nad 2 500 EUR mesačne má priestor pre oslovenie fullservisovej agentúry, ktorá mu pomôže s celým online marketingom.

Prvým dôležitým krokom agentúry by malo byť vytvorenie komplexného návrhu komunikačnej stratégie. Jej primárnou úlohou je zistiť, ako a s čím začať komunikáciu aby sa dostavili želané výsledky. Proces tvorby marketingovej stratégie sa skladá z dvoch častí - analytickej a plánovacej.

V prvej (analytickej) fáze je potrebné získať informácie o spoločnosti, produktoch, službách, zákazníkoch, trhu, konkurentoch, offline marketingových aktivitách, a pod. Jej výstupom je detailná analýza súčasnej pozície na trhu, stavu konkurencie a príležitostí, na ktoré sa zamerať.

V druhej (plánovacej) fáze sa stanovujú celkové a čiastkové ciele a definujú metódy, spôsoby a marketingové kanály, ktorými tieto ciele dosiahnete.

Rozpočtom viete pokryť viaceré komunikačné kanály. Je však dôležitá logika ich použitia. Z výstupov marketingovej analýzy je možné segmentovať zákazníkov do skupín podľa fázy ich nákupného procesu a tým prispôsobiť spôsob komunikácie.

Okrem návrhu reklamného priestoru vie agentúra zastrešiť výrobu grafiky, video contentu, content stratégiu na základe definovania cieľových skupín, výrobu webovej stránky a pod.

V rámci komunikačných kanálov sa do stratégie zmestia napr. aj influenceri, využitie PR článkov, exkluzívny reklamný priestor na portáloch či analýza UX webovej stránky klienta.

Pri „neobmedzenom“ rozpočte je dôležité, aby investované peniaze do marketingu boli využité správne. Preto by ste mali byť informovaný o každom kroku marketingovej agentúry. Zabezpečí sa tak vzájomná dôvera.

Mesacny rozpocet od 2 500 eur

A čo na záver?

Či sa rozhodnete investovať tisíc, dvetisíc alebo tritisíc eur, mali by ste byť presvedčení o ich správnom využití. Zároveň je dôležité mať nastavené reálne očakávania. Či už sa vyberiete vlastnou cestou alebo si vyberiete influencera či agentúru, musí vám byť jasné, čo za investované peniaze viete dosiahnuť.

A preto nerobte toto:

Co ocakavat od mesacneho rozpoctu na online marketing 3

Ak si chcete nechať poradiť, ako čo najlepšie investovať peniaze do internetovej reklamy, napíšte nám. Radi vás privítame u nás na káve. :)