paravan logo biele

Kategórie

Čo je URL adresa a ako na URL štruktúru webu

Publikované December 2nd, 2019

URL (Universal Resources Locator) adresa, čiže jednotná adresa zdroja, popisuje umiestnenie dokumentu, obrázku, stránky, alebo čohokoľvek iného nachádzajúceho sa na internete pre návštevníkov a vyhľadávače.

dlhá URL adresa

Výber správnej domény a s ňou súvisiace nastavenie sú dôležité, no je to často podceňovaná téma. Pravdou však je, že by sa na to malo myslieť hneď na začiatku tvorby webu. V opačnom prípade to môže mať nežiaduce účinky na celý web.
URL adresa je jedna z prvých vecí, s ktorou prichádza do styku každý zákazník. URL adresa sa využíva v bežnej online aj offline marketingovej komunikácii so zákazníkom a môže mať pozitívny alebo negatívny vplyv na celkový nákupný proces.

Je veľa možností, ako sa môžu vytvárať jednotlivé URL adresy. V prvom rade je potrebné spomenúť, že dnes už nejde o tak dôležitý SEO faktor ako v minulosti. Napriek tomu ide stále o smerodajný prvok, ktorý ako jeden z prvých hovorí o tom, čo sa na stránke nachádza.

URL adresy a Google##

John Mueller ako „Senior Webmaster Trends Analyst“ sa ešte v auguste 2017 na sociálnej sieti Twitter vyjadril, že štruktúra URL adries nie je pre Google vyhľadávanie veľmi dôležitá. Pravdou však je, že na jej „dôležitosti“ ubralo iba pridanie ďalších hodnotiacich faktorov.

Podľa vyššie uvedeného teda „nie je tak podstatné“, či URL adresa vyzerá takto: www.domena.sk/nazov-clanku
alebo takto: www.domena.sk/adresar/nazov-clanku. Každopádne druhý spomínaný príklad sa v súčasnosti využíva častejšie a to hlavne zo SEO dôvodov.

Správne nastavenie URL štruktúry webu

Správne nastavenie URL štruktúry webu je veľmi dôležité. Akákoľvek zmena URL vás môže vyjsť poriadne draho – predovšetkým výrazným poklesom organickej návštevnosti. Zmena URL štruktúry je často sprevádzaná aj stratou návštevnosti a doba obnovy stránky trvá priemerne niekoľko mesiacov.

Pomerne jednoduchou, no zároveň často prehliadanou témou sú digitálne certifikáty. Tie pomáhajú šifrovať napríklad spojenie medzi používateľským prehliadačom a serverom. Od júla 2018 Google označuje stránky bez SSL certifikátu ako nezabezpečené. Pre každý e-shop a webovú stránku, na ktorej pracujete s citlivými údajmi by malo byť samozrejmosťou využívať SSL certifikát. V dnešnej dobe je zabezpečenie touto formou jedným z faktorov, ktoré Google posudzuje z pohľadu SEO. Aj z tohto dôvodu túto investíciu do SSL certifikátu rozhodne odporúčame. Vo väčšine prípadov vám SSL certifikát vie váš poskytovateľ webhostingu zabezpečiť zadarmo, pokiaľ však nie, stačí vám na jeho získanie minúť iba pár eur.
Okrem nastavenia SSL certifikátu si treba vopred nastaviť aj preferovanú verziu URL adresy. Na výber sú v zásade iba dva varianty: https://www.domena.sk alebo https://domena.sk. V zásade medzi nimi nie je žiadny rozdiel. Každopádne si nezabudnite do Search Console pridať všetky verzie a nastaviť vami preferovanú verziu. V Search Console teda budete mať tieto verzie stránky:
http://domena.sk
http://www.domena.sk
https://domena.sk
https://www.domena.sk
Dnes si však už môžete overiť doménu cez DNS záznam a tým ušetriť čas pri nastavovaní jednotlivých verzií URL dries.

Domény a subdomény

Subdomény a ich využitie je ďalšia z otázok, ktorými by ste sa pri vytváraní webu mali zaoberať. V zásade je výhodné (ak je to možné) držať sa iba jednej domény, bez využitia subdomén. Prečo? Akonáhle vytvoríte novú subdoménu, Google ju vyhodnotí ako nový web. Ten si zároveň žije aj vlastným životom a získava svoju autoritu samostatne odhliadnuc od domény webu. Veľmi častou chybou je vytvorenie blogu na subdoméne blog.domena.sk. Existujú však situácie, kedy sa tomu z technických príčin nedá vyhnúť – napríklad keď je web postavený na vlastnom CMS systéme a pre blog je potrebné použiť inú platformu, či už WordPress alebo Ghost.

Doména I., II., a III. úrovne

zloženie URL adresy

Každá doména sa skladá z viacerých úrovní. Jednotlivé úrovne domén sú oddelené bodkou. Čísla sa jednotlivým doménam priraďujú sprava. Doménu 1. stupňa nazývame aj národnou doménou – zvyčajne je používaná na území konkrétneho štátu. Ide teda o poslednú časť základnej URL adresy webu.
Súhrnný názov pre doménu druhého a prvého stupňa spolu, napríklad paravan.sk je doména.
Domény 3. a vyššieho stupňa nazývame aj subdomény.

Ako na čitateľnú a vhodnú URL adresu?

Ako by na vás pôsobila adresa: www.paravan.sk/95784/i?asdseefHH=asds87anbsh34clkbhbielw?
A ako adresa: www.paravan.sk/adhoc/post?ID=21082018 nazov-clanku?
Čo poviete na URL: www.paravan.sk/nazov-clanku
Najvhodnejšia URL adresa je jasná. Tá posledná pôsobí rozhodne najkrajšie a je najideálnejšia na použitie. Jednoduchá a zrozumiteľná adresa sa najlepšie posiela a zdieľa, nakoľko sa používateľ môže dovtípiť, o čo na danom linku môže ísť.

URL adresy by mali zrkadlovať to, čo sa na stránke nachádza. Taktiež by tam mali byť využité kľúčové slová. Samozrejme nie všetky a nie nasilu. V prípade, že vaše URL adresy budú obsahovať kľúčové slová, je veľký predpoklad, že ak na URL niekto klikne, dostane sa presne tam, kde očakáva. Zároveň, ak je URL niekde použitá bez vyplnenia anchor textu, samotný link vie slúži ako anchor text. No a v neposlednom rade sa URL adresy zobrazujú aj vo vyhľadávaní v Google.

d=l6kaurl adres

Dĺžka adresy je dôležitá. Na dĺžku adresy nie je špeciálny manuál. Pri tvorbe URL adresy je dôležité držať sa nadpisu článku. Zo skúsenosti odporúčame z adresy vyhodiť všetok balast a držať sa niekde na maxime 5 slov za adresou domény. Tým pádom sa URL adresa zmestí do výsledkov vyhľadávania, bude priehľadná, rýchlo a ľahko čitateľná a jednoducho kopírovateľná. Zlepší sa tým aj UX používateľov stránky. Nemusíte panikáriť ani v prípade, že by obsahovala iba 1 či 2 slová. Nesnažte sa URL adresu preoptimalizovať, to by sa Googlu určite nepáčilo.
Podľa viacerých štúdií sa vo väčšine prípadov v Google vyhľadávaní na popredných miestach umiestňujú stránky s maximálne dvomi lomítkami za adresou domény. V nasledujúcom grafe si môžete pozrieť závislosť pozície vo vyhľadávaní od dĺžky URL adresy.

Ako sme už spomínali, je dôležité myslieť na štruktúru URL adries hneď na začiatku. Oplatí sa to predovšetkým z dvoch dôvodov: URL adresy budú konzistentné a ľudia budú vedieť, kde na stránke sa nachádzajú a zároveň ju v budúcnosti nebudete musieť meniť a tým pádom predídete strate návštevnosti a zložitému presmerovaniu. Ak sa však predsa rozhodnete štruktúru URL odkazov zmeniť, dajte si záležať na korektnom presmerovaní. Je to dôležité pre SEO a aj pre používateľov.

Nastavenie URL štruktúry nie je zložitá vec, je však dôležité premyslieť si celkovú štruktúru a využiť aj analýzu kľúčových slov UX. Správna štruktúra URL hrá zásadnú úlohu vo vašej optimalizácii webu. Nezabudnite však, že ani správne nastavená štruktúra URL adries sa nezaobíde bez ostatných prvkov SEO optimalizácie. Viac o tejto téme nájdete v článku o 10 najhorších SEO chybách.

Autor:

SEO analytik. Neustála analýza, aktualizácia, linkbuilding, tvorba SEO strátégií a ich vyhodnocovanie.

viac od autora