Motivácia je krátkodobá vec, preto ju musíte denne trénovať. Dnes si dajte našich desať výrokov.